wycena-nieruchomosci-po-spadku-2021

Wycena nieruchomości do spadku – jak to zrobić? 2021

wycena-nieruchomosci-po-spadku-2021

Wycenienie nieruchomości na rzecz otrzymania spadku, analizę potwierdzoną oficjalnym dokumentem musi przeprowadzić rzeczoznawca majątkowy. Operat szacunkowy jest ważny przez rok. 

Rzeczoznawca majątkowy

Obliczenie wartości nieruchomości pod kątem spadku, darowizny, zachowku, amortyzacji, kredytu z pewnością musi ona mieć charakter oficjalny. Dlatego z pomocą przychodzi rzeczoznawca majątkowy. To on jest bowiem urzędnikiem, który ma uprawnienia niezbędne do sporządzania operatu szacunkowego. Oznacza to nic innego, jak to, że może on wystawić oficjalny dokument poświadczający określoną wartość rynkową mieszkania. Taka specjalistyczna ekspertyza wymagana jest przez banki i prawników.

Analiza wykonana przez rzeczoznawcę uważana jest za najdokładniejszą i najbardziej adekwatną, gdyż wykonana jest na podstawie wszystkich danych pozyskanych na temat nieruchomości, które  zawarte są w bazie aktów notarialnych, rejestrach cen, księgach wieczystych, planach zagospodarowania przestrzennego i innych dokumentach pozwalających ustalić wartość rynkową mieszkania.

Każde podejmowane działania w procesie przygotowania operatu szacunkowego muszą być zgodne z prawem. Rzeczoznawca wykonując swoje obowiązki, może skorzystać z jednej z wielu metod. Najpopularniejszą i najczęściej używaną jest metoda porównawcza. Polega ona na  zestawianiu mieszkań o podobnych parametrach. Na tej podstawie rzeczoznawca określa minimalną i maksymalną cenę za mkw. Ustala również wartość uśrednioną. Drugą pod względem częstości wykorzystywania jest metoda dochodowa. Bierze ona jednak pod uwagę głównie zyski, jakie da nam inwestycja w określoną nieruchomość.

Warto przeczytać Budowa Domu – Na Co Zwrócić Uwagę, Aby Nie Wpaść W Pułapkę 2020

Jeśli jesteśmy zdecydowani na sporządzenie operatu szacunkowego, należy umówić się z rzeczoznawcą na oględziny przedmiotowej nieruchomości. Należy liczyć się z tym, że koszt sporządzenia dokumentu zaczyna się od 400 zł w przypadku niewielkich mieszkań, a kończy nawet na dwóch tysiącach złotych, w zależności od standardu i wielkości nieruchomości. Na wykonany operat będziemy musieli także poczekać. Szacuje się, że minimalny czas wynosi 4 dni, przy czym maksymalny może wynieść nawet 3 tygodnie.

Warto zaznaczyć, że analiza przeprowadzona przez rzeczoznawcę jest wnikliwa i uwzględnia najwięcej zmiennych obiektywnych, ale nie musi uwzględniać trendów panujących na rynku – na przykład, czy jakaś dzielnica jest modna.

Śmierć spadkodawcy zgodnie z przepisami jest dniem, w którym spadkobierca uzyskuje nieruchomość. Oznacza to więc, że wszelkiego rodzaju wydatki związane z mieszkaniem nie podnoszą jej wartości. Jeżeli więc spadkobiercy zdecydują się na przeprowadzenie remontu, to przeprowadzona modyfikacja będzie wyłączona z podstawy opodatkowania. Aby skorzystać z ulgi, należy zadbać o dokumentację zdjęciową potwierdzającą stan nieruchomości z momentu jej nabycia. Można także, zachować rachunki i faktury potwierdzające,  że remonty zostały przeprowadzone już po otrzymaniu spadku. Tak przygotowana dokumentacja może okazać się niezbędna w sytuacji, gdy urząd skarbowy podważa podaną wartość mieszkania wskazując na jej zaniżenia.

Urząd Skarbowy – obliczenie wartości nieruchomości 

Wartość rynkowa mieszkania jest podstawowym wyznacznikiem do tego, aby Urząd Skarbowy sprawdził czy płatnik podał prawidłową cenę nieruchomości. Zgodnie z art. 8 ust. 3 ustawy o podatku od spadków i darowizn wartość rynkową należy określić na podstawie przeciętnych cen stosowanych w obrocie rzeczami tego samego rodzaju i gatunku, z uwzględnieniem ich miejsca położenia, stanu, stopnia zużycia oraz w obrocie prawami majątkowymi tego samego rodzaju, z dnia powstania obowiązku podatkowego.

Może cię zainteresować Nie Wiesz Jak Sprzedać Mieszkanie? – Zapoznaj Się Z Poniższym Poradnikiem

W przypadku, kiedy spadkobierca nie określi w zeznaniu podatkowym przedmiotowej wartości lub w ocenie urzędu będzie ona nieprawidłowa, zostanie on wezwany do jej skorygowania lub złożenia stosownych wyjaśnień. Musi to zrobić w przeciągu 14 dni od otrzymania stosownego pisma. W przeciwnym razie, urząd skarbowy może wykonać oszacowanie, korzystając z opinii biegłego. W przypadku gdy wartość przez niego wskazana będzie różniła się o ponad 33% od tej wskazanej przez spadkobiercę, kosztami wykonania czynności zostanie obciążony płatnik.

Wyliczenie wartości spadku

Podstawę opodatkowania podatkiem od spadków i darowizn (ustawa z dnia 28 lipca 1983 r., t.j. Dz.U. z 2004 r. nr 142, poz. 1514 z późn. zm.) stanowi wartość nabytych rzeczy i praw majątkowych po potrąceniu długów i ciężarów (czysta wartość).

Przy nabyciu spadku do długów i ciężarów zalicza się koszty leczenia i opieki w czasie ostatniej choroby spadkodawcy, jeżeli nie zostały pokryte za jego życia i z jego majątku oraz koszty pogrzebu spadkodawcy, łącznie z nagrobkiem, jeżeli nie zostały pokryte z majątku spadkodawcy, z zasiłku pogrzebowego lub nie zostały zwrócone w innej formie.

Także koszty postępowania spadkowego, wynagrodzenie wykonawcy testamentu, obowiązki wykonania zapisów i poleceń zamieszczonych w testamencie, wypłaty z tytułu zachowku oraz inne obowiązki dotyczące spadków będą również długiem i ciężarem spadku

Przepisy ustawy o podatku od spadków i darowizn nie zawierają zamkniętego katalogu długów i ciężarów obciążających nabyty spadek, zaś wyliczenie w nim dokonane jest przykładowe. Do długów spadkowych można zaliczyć zatem wszelkie pieniężne roszczenia cywilnoprawne związane z przedmiotem spadku, łącznie z roszczeniem spadkobiercy z tytułu poczynionych przez niego nakładów na przedmiocie spadku czy hipotekę zabezpieczającą kredyt bankowy ustanowioną na nieruchomości spadkowej.

Wydatki ponoszone przez spadkobierców na odziedziczoną rzecz, po dniu jej nabycia, koszty związane z rzeczą lub obniżenie jej wartości wskutek upływu czasu nie mogą być natomiast uznane za wydatki stanowiące długi lub ciężary spadkowe, ponieważ nie wynikają z obowiązków majątkowych spadkodawcy, czyli z roszczeń wobec spadkobierców.

Zasadą jest również, iż długi i ciężary dotyczą spadku jako całości, bez względu na to, w jakich proporcjach ponieśli je poszczególni spadkobiercy. Dla dochodzenia ewentualnych roszczeń z tego tytułu właściwa jest droga procesu cywilnego.

Od 1 stycznia 2007 r. koszty pogrzebu spadkodawcy można odliczyć tylko wtedy, gdy nie zostały pokryte z majątku spadkodawcy, z zasiłku pogrzebowego lub nie zostały zwrócone w innej formie. Oznacza to, że jeżeli spadkobiercy ponieśli koszty pogrzebu z własnego majątku powyżej 5325,02 zł, odliczyć mogą jedynie nadwyżkę ponad tę kwotę, bo tyle wynosi od 1 marca 2007 r. kwota zasiłku pogrzebowego. Odliczeniu nie podlegają koszty wykonania nagrobka przez spadkobiercę, które zamierza on ponieść w przyszłości.

Jarosław Kowalczyk to doświadczony specjalista od nieruchomości, którego wiedza i umiejętności w dziedzinie rynku nieruchomości są nieocenione. Posiada bogate doświadczenie w zarządzaniu nieruchomościami oraz w ich kupnie, sprzedaży i wynajmie.

Jego umiejętności skutecznego negocjowania, znajomość rynku oraz doświadczenie w zawieraniu umów pozwalają mu na uzyskiwanie najlepszych warunków dla swoich klientów. Jarosław Kowalczyk jest zawsze na bieżąco z trendami na rynku nieruchomości, dzięki czemu potrafi w sposób skuteczny doradzać swoim klientom.

Jego podejście do pracy jest proaktywne i skoncentrowane na znalezieniu najlepszego rozwiązania dla każdego klienta indywidualnie. Posiada również bardzo dobrą znajomość procedur i wymogów prawnych związanych z transakcjami nieruchomościowymi.

Dzięki swojemu doświadczeniu i profesjonalizmowi Jarosław Kowalczyk jest w stanie skutecznie pomóc klientom w znalezieniu idealnej nieruchomości, zarządzaniu nieruchomością czy też sprzedaży lub wynajmie.ZADZWOŃ