Udziały w nieruchomości – jak sprzedać?

Jak sprzedać udziały w nieruchomości?

Dobrą alternatywą do zniesienia współwłasności jest sprzedaż udziału w nieruchomości, która polega na przeniesieniu własności w części przysługującej współwłaścicielowi. W praktyce wygląda to tak, że współwłaściciel może rozporządzać swoim udziałem bez uzgadniania poszczególnych działań z pozostałymi współwłaścicielami. Istnieją jednak pewne ograniczenia, które dotyczą w głównej mierze zbycia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu. Regulowane jest to przepisami Kodeksu Cywilnego oraz inne powszechnie obowiązujące ustawy, w tym Ustawę o Spółdzielniach Mieszkaniowych.

Zadając sobie pytanie: jak sprzedać udziały w nieruchomości?, musimy wiedzieć, że możliwe jest zarówno jednoczesne zbycie udziałów wszystkich współwłaścicieli jednemu nabywcy, jak też indywidualne zbycie udziałów poszczególnych współwłaścicieli. Temu drugiemu przypadkowi poświęcone zostaną dalsze rozważania. Bardzo ważny jest tu art. 198 k.c., który mówi o tym, że każdy ze współwłaścicieli może rozporządzać swoim udziałem bez zgody pozostałych współwłaścicieli.

Należy zwrócić uwagę na to, że uprawnienie przewidziane w tym przepisie nie jest uzależnione od woli współwłaścicieli.

Nie może zostać przez nich wyłączone bądź ograniczone, ponieważ zgodnie z treścią art. 57 k.c.:

§1. Nie można przez czynność prawną wyłączyć ani ograniczyć uprawnienia do przeniesienia, obciążenia, zmiany lub zniesienia prawa, jeżeli według ustawy prawo to jest zbywalne.

§2. Przepis powyższy nie wyłącza dopuszczalności zobowiązania, że uprawniony nie dokona oznaczonych rozporządzeń prawem.

Tak więc, nabywca udziału wchodzi w miejsce zbywcy. W ten sposób staje się więc współwłaścicielem w takiej części jaką nabył od zbywcy (możliwym jest zbycie ułamkowej części przysługującego udziału). Trzeba pamiętać o tym, że chodzi tutaj o zbycie udziału, a nie o zbycie wyodrębnionej fizycznie części.

+ posts

Jarosław Kowalczyk to doświadczony specjalista od nieruchomości, którego wiedza i umiejętności w dziedzinie rynku nieruchomości są nieocenione. Posiada bogate doświadczenie w zarządzaniu nieruchomościami oraz w ich kupnie, sprzedaży i wynajmie.

Jego umiejętności skutecznego negocjowania, znajomość rynku oraz doświadczenie w zawieraniu umów pozwalają mu na uzyskiwanie najlepszych warunków dla swoich klientów. Jarosław Kowalczyk jest zawsze na bieżąco z trendami na rynku nieruchomości, dzięki czemu potrafi w sposób skuteczny doradzać swoim klientom.

Jego podejście do pracy jest proaktywne i skoncentrowane na znalezieniu najlepszego rozwiązania dla każdego klienta indywidualnie. Posiada również bardzo dobrą znajomość procedur i wymogów prawnych związanych z transakcjami nieruchomościowymi.

Dzięki swojemu doświadczeniu i profesjonalizmowi Jarosław Kowalczyk jest w stanie skutecznie pomóc klientom w znalezieniu idealnej nieruchomości, zarządzaniu nieruchomością czy też sprzedaży lub wynajmie.Call Now ButtonZADZWOŃ