Udziały w nieruchomości – jak sprzedać?

Jak sprzedać udziały w nieruchomości?

Dobrą alternatywą do zniesienia współwłasności jest sprzedaż udziału w nieruchomości, która polega na przeniesieniu własności w części przysługującej współwłaścicielowi. W praktyce wygląda to tak, że współwłaściciel może rozporządzać swoim udziałem bez uzgadniania poszczególnych działań z pozostałymi współwłaścicielami. Istnieją jednak pewne ograniczenia, które dotyczą w głównej mierze zbycia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu. Regulowane jest to przepisami Kodeksu Cywilnego oraz inne powszechnie obowiązujące ustawy, w tym Ustawę o Spółdzielniach Mieszkaniowych.

Zadając sobie pytanie: jak sprzedać udziały w nieruchomości?, musimy wiedzieć, że możliwe jest zarówno jednoczesne zbycie udziałów wszystkich współwłaścicieli jednemu nabywcy, jak też indywidualne zbycie udziałów poszczególnych współwłaścicieli. Temu drugiemu przypadkowi poświęcone zostaną dalsze rozważania. Bardzo ważny jest tu art. 198 k.c., który mówi o tym, że każdy ze współwłaścicieli może rozporządzać swoim udziałem bez zgody pozostałych współwłaścicieli.

Należy zwrócić uwagę na to, że uprawnienie przewidziane w tym przepisie nie jest uzależnione od woli współwłaścicieli.

Nie może zostać przez nich wyłączone bądź ograniczone, ponieważ zgodnie z treścią art. 57 k.c.:

§1. Nie można przez czynność prawną wyłączyć ani ograniczyć uprawnienia do przeniesienia, obciążenia, zmiany lub zniesienia prawa, jeżeli według ustawy prawo to jest zbywalne.

§2. Przepis powyższy nie wyłącza dopuszczalności zobowiązania, że uprawniony nie dokona oznaczonych rozporządzeń prawem.

Tak więc, nabywca udziału wchodzi w miejsce zbywcy. W ten sposób staje się więc współwłaścicielem w takiej części jaką nabył od zbywcy (możliwym jest zbycie ułamkowej części przysługującego udziału). Trzeba pamiętać o tym, że chodzi tutaj o zbycie udziału, a nie o zbycie wyodrębnionej fizycznie części.

Brak komentarzy

Dodaj komentarz

Call Now ButtonZADZWOŃ