Kiedy można sprzedać spadek po rodzicach?

Spadek po rodzicach – kiedy można sprzedać?

Otrzymując w spadku nieruchomość lub jej część, nie zawsze chcemy ją zachować i płacić za jej utrzymanie. Zdarza się, że spadkobiercy wolą sprzedać nieruchomość i podzielić się środkami finansowymi. Zatem, spadek kiedy można sprzedać? Nie ma żadnych przeszkód, aby sprzedać odziedziczony spadek. Po nowelizacji przepisów jest to teraz dużo łatwiejsze, a spadkobierca nie musi już wstrzymywać się ze sprzedażą, aby skorzystać z ulgi podatkowej. Dzięki nowelizacji zyskaliśmy więcej czasu na realizację tzw. własnych celów mieszkaniowych, ale w przepisach pojawiła się bardzo istotna zmiana. Najważniejsza zmiana w ustawie o PIT polegała na wydłużeniu terminu na realizację własnych celów mieszkaniowych, które pozwalają nie płacić podatku dochodowego.

Kiedy można sprzedać spadek bez podatku?

Najważniejsze zmiany powstały na polu rozliczeń sprzedaży nieruchomości (praw majątkowych) nabytych w drodze spadku. Do końca 2018 roku w przepisach prawnych brakowało regulacji odnoszących się w sposób szczególny do takich sytuacji. 5-letni okres liczyło się zatem od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie spadku przez spadkobiercę. W praktyce najczęściej od śmierci spadkodawcy). Natomiast w przypadku małżonków 5-letni termin liczony był od momentu nabycia nieruchomości (prawa) do majątku wspólnego małżonków.

Kiedy można sprzedać spadek?

Nowelizacja ustawy o PIT od 1 stycznia 2019 roku mówi o tym, że termin pięcioletni biegnie od daty nabycia lub wybudowania nieruchomości przez spadkodawcę. Co to oznacza? Otóż, oznacza to, że w wielu przypadkach spadkobierca będzie mógł sprzedać dom lub mieszkanie od razu po stwierdzeniu nabycia spadku i nie będzie wówczas zobowiązany do zapłaty 19% podatku dochodowego.

Takie stanowisko interpretuje fiskus (nr 0115-KDIT3.4011. 101.2019.1.DP). Dyrektor Krajowej Izby Skarbowej wskazał, że od 1 stycznia 2019 r., zgodnie z art. 10 ust. 5 ustawy o PIT, w przypadku odpłatnego zbycia nieruchomości nabytych w spadku, pięcioletni okres liczy się od końca roku, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie tej nieruchomości przez spadkodawcę. Kiedy nowelizacja nie weszłaby w życie, spadkobierca musiałby czekać 5 lat od daty śmierci spadkodawcy. Tak więc, nowe zasady są bardziej korzystne dla spadkobierców.

Obecne zmiany obejmują wszystkich, którzy sprzedadzą odziedziczone mieszkanie po 1 stycznia 2019 roku, bez znaczenia jest przy tym data otrzymania spadku. Dotyczy to również wdowców i rozwodników sprzedających nieruchomości. Wdowcy lub osoby po rozwodzie mogą sprzedać nieruchomość w ciągu 5 lat od daty jej nabycia do majątku wspólnego lub wybudowania w trakcie trwania wspólności majątkowej małżeńskiej. Do tej pory termin ten był liczony od dnia śmierci małżonka lub rozwodu.

Brak komentarzy

Dodaj komentarz

Call Now ButtonZADZWOŃ