Czy mieszkanie jest zadłużone – jak to sprawdzić?

Jak sprawdzić czy mieszkanie nie jest zadłużone?

Chcąc kupić mieszkanie z rynku wtórnego, powinniśmy upewnić się, czy nie jest ono zadłużone. Zakup mieszkania wiąże się ze sporym wydatkiem, dlatego wielu kupujących szuka na rynku cenowej okazji. Dlatego też, aby po nabyciu nieruchomości uniknąć przykrych niespodzianek, należy jeszcze przed transakcją dokładnie sprawdzić stan prawny nieruchomości, zadłużenie publicznoprawne – podatek od nieruchomości, obciążenie wobec spółdzielni lub wspólnoty mieszkaniowej, stan uregulowania płatności wobec dostawców mediów oraz inne elementy określające nieruchomość.

Księga wieczysta – najważniejszy dokument

Aby sprawdzić stan prawny mieszkania musimy mieć wgląd w jego księgi wieczyste. Księgi wieczyste to dokumenty, które zakładane są dla większości nieruchomości. Są jawne, co oznacza, że każdy, kto zna numer księgi wieczystej może bezpłatnie zapoznać się z jej treścią. Można to zrobić korzystając z przeglądarki internetowej umieszczonej na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości. Można również dotrzeć do treści księgi wieczystej na podstawie adresu nieruchomości.

W księgach wieczystych możemy dowiedzieć się m.in. o zmieniających się właścicielach, a także o zaciągane na nią kredyty hipoteczne. Również dowiemy się z niej, kto jest obecnym rzeczywistym właścicielem upatrzonej przez nas nieruchomości oraz czy nie jest ona obciążona hipoteką. Hipoteka to zabezpieczenie kredytu zaciągniętego na kupno nieruchomość lub w innym celu. W momencie, kiedy pożyczkobiorca nie zdoła spłacić kredytu, bank przejmuje w zamian jego nieruchomość. Jeśli więc kupimy nieruchomość obciążoną hipoteką, a poprzedni właściciel mieszkania nie spłaci swojego kredytu, to albo my zrobimy to za niego albo pożegnamy się z mieszkaniem/domem.

Hipoteka

Chcąc sprawdzić ewentualne zadłużenie mieszkania, warto zwrócić szczególną uwagę na IV dział księgi wieczystej, który przeznaczony jest na wpisy hipoteki. To właśnie w tym miejscu dowiemy się, czy na nieruchomości zostało ustanowione tego rodzaju roszczenie. A dokładniej, dowiemy się o wpisach dotyczących zabezpieczenia kredytu lub pożyczek ciążących na nieruchomości z uwzględnieniem: wysokości kredytu, kwoty i rodzaju hipoteki, a także nazwy wierzyciela. W dziale tym znajdują się także hipoteki przymusowe. Ważnym jest, że kwota stanowiąca wysokość kredytu wpisana w dziale IV księgi wieczystej. Bardzo rzadko odpowiada rzeczywistej kwocie zadłużenia kredytowego danej nieruchomości. Faktyczne saldo potwierdzi aktualne zaświadczenie z banku lub wyciąg z rachunku bankowego kredytobiorcy.

W przypadku, kiedy w księdze wieczystej prowadzonej dla nieruchomości ujawniona została hipoteka, należy pamiętać, że jej podstawowym celem określonym w Art. 65 Ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece jest obciążenie nieruchomości prawem, na mocy którego wierzyciel może dochodzić zaspokojenia z nieruchomości bez względu na to, czyją stała się własnością, i z pierwszeństwem przed wierzycielami osobistymi właściciela nieruchomości. Oznacza to, że w momencie nabycia nieruchomości obciążonej hipoteką, nabywca staje się jednocześnie dłużnikiem i ciąży na nim obowiązek spłaty długu określonego w zapisie hipotecznym. Zasada ta dotyczy każdego kolejnego nabywcy nieruchomości, który odpowiada z nieruchomości obciążonej hipoteką.

Zdarza się, że niektóre nieruchomości nie posiadają założonej księgi wieczystej, wtedy dokumentem potwierdzającym własność może być akt notarialny zakupu lub darowizny, orzeczenie sądu o nabyciu spadku, a także zaświadczenie ze spółdzielni mieszkaniowej potwierdzające przysługujące prawo do lokalu.

Jak sprawdzić czy mieszkanie jest zadłużone – co jeszcze warto zwrócić uwagę?

Kolejną ważną rzeczą, którą powinniśmy sprawdzić jest to, czy mieszkanie nie jest obciążone długiem czynszowym wobec spółdzielni mieszkaniowej czy wspólnoty mieszkaniowej. Dlatego warto samemu udać się do spółdzielni mieszkaniowej, do której przynależy mieszkanie i poprosić o informacje w zakresie opłat czynszowych danego mieszkania, bądź zażądać od sprzedającego mieszkanie aktualnego zaświadczenia o niezaleganiu w spłacie czynszu wydanego przez spółdzielnię mieszkaniową. W takim dokumencie zostaną również podane informacje na temat właścicieli nieruchomości, położenia i powierzchni nieruchomości oraz o stanie technicznym.

Jarosław Kowalczyk to doświadczony specjalista od nieruchomości, którego wiedza i umiejętności w dziedzinie rynku nieruchomości są nieocenione. Posiada bogate doświadczenie w zarządzaniu nieruchomościami oraz w ich kupnie, sprzedaży i wynajmie.

Jego umiejętności skutecznego negocjowania, znajomość rynku oraz doświadczenie w zawieraniu umów pozwalają mu na uzyskiwanie najlepszych warunków dla swoich klientów. Jarosław Kowalczyk jest zawsze na bieżąco z trendami na rynku nieruchomości, dzięki czemu potrafi w sposób skuteczny doradzać swoim klientom.

Jego podejście do pracy jest proaktywne i skoncentrowane na znalezieniu najlepszego rozwiązania dla każdego klienta indywidualnie. Posiada również bardzo dobrą znajomość procedur i wymogów prawnych związanych z transakcjami nieruchomościowymi.

Dzięki swojemu doświadczeniu i profesjonalizmowi Jarosław Kowalczyk jest w stanie skutecznie pomóc klientom w znalezieniu idealnej nieruchomości, zarządzaniu nieruchomością czy też sprzedaży lub wynajmie.ZADZWOŃ