Jeśli sprzedajesz swój dom, być może zastanawiasz się, czy i kiedy potrzebujesz certyfikatu zajętości (CO), który pokazuje, że twój dom jest bezpieczny do zajęcia. A może wymóg ten pojawił się podczas sprzedaży domu i zastanawiasz się, co to jest i dlaczego go potrzebujesz.

W tym artykule wyjaśniamy, co to jest świadectwo zajętości i kiedy możesz go potrzebować podczas sprzedaży domu. Aby zapewnić Ci najbardziej kompletne informacje, rozmawialiśmy z ekspertami:

 • Eugene Lackey, inspektor nadzoru budowlanego w mieście Cincinnati
 • Shannon McEwen, zastępca kierownika ds. pozwoleń budowlanych w hrabstwie Clark, Nevada
 • Sandro Perez, inspektor nadzoru budowlanego w Pleasant Prairie, Wisconsin

Zaczynajmy.

Co to jest świadectwo użytkowania?

Certificate of occupancy to dokument, który potwierdza, że Twój dom jest zgodny z lokalnymi przepisami i bezpieczny do zamieszkania.

Świadectwo obłożenia służy zazwyczaj trzem celom:

 • Opisuje prawne wykorzystanie i rodzaj nieruchomości. Wskazuje to, jak budynek jest sklasyfikowany dla celów zagospodarowania przestrzennego (mieszkalny, handlowy, przemysłowy, detaliczny itp.) i zapewnia, że jest on używany zgodnie z przeznaczeniem.
 • Weryfikuje, czy nieruchomość jest zgodna z kodem. To dowodzi, że budynek jest zgodny i aktualny z lokalnymi kodami budowlanymi.
 • Potwierdza, że ludzie mogą tam bezpiecznie mieszkać. Potwierdza to, że budynek jest bezpieczny do zamieszkania zgodnie z lokalnymi przepisami.

Z dokumentu wynikać będzie również:

 • Adres nieruchomości.
 • Powierzchnia zabudowy
 • Kod zagospodarowania przestrzennego nieruchomości
 • Imię i nazwisko właściciela nieruchomości
 • Wszelkie uwagi istotne dla bezpieczeństwa nieruchomości

Aby zorientować się, jak wygląda certyfikat użytkowania, sprawdź te przykłady z Pensylwanii, Wichita i Los Angeles.

Kiedy może być potrzebne świadectwo zajętości?

To, czy potrzebujesz świadectwa zajętości, aby zamieszkać lub sprzedać swój dom, zależy od kilku różnych czynników, które różnią się w zależności od lokalnych przepisów.

Nieruchomości komercyjne i mieszkalne wymagają różnych certyfikatów. Każdy rodzaj zamieszkania – dom jednorodzinny, dom wielorodzinny, condo itp. potrzebuje własnego certyfikatu wyszczególniającego typ nieruchomości.

Niektóre lokalne przepisy wymagają świadectwa zajętości za każdym razem, gdy dom zmienia właściciela, niezależnie od tego, czy jest sprzedawany nowemu właścicielowi, czy wynajmowany nowemu najemcy. Inne w ogóle nie wydają świadectw zajętości dla nieruchomości mieszkalnych. Tak jest w mieście Shreveport w stanie Luizjana mówi dyrektor wykonawczy Metropolitan Planning Commission Alan Clarke.

Kilka przykładów, kiedy gminy mogą wymagać certyfikatu zajętości to:

Przekształcenie typu nieruchomości lub sposobu użytkowania: Jeśli przekształciłeś typ nieruchomości lub sposób jej użytkowania, przed zamieszkaniem w niej może być wymagane świadectwo zajętości. Na przykład, jeśli przekształciłeś dom wielorodzinny w dom jednorodzinny lub odwrotnie, możesz potrzebować certyfikatu użytkowania, który odzwierciedla zmianę kodu. To samo dotyczy przekształcenia nieruchomości biznesowej (lub kościoła, stodoły, kontenera magazynowego itp.) w miejsce zamieszkania, aby sprzedać je jako dom.

Remonty główne: Możesz potrzebować świadectwa zajętości, aby sprzedać dom, który dokonał poważnych remontów do – może masz gutted i restrukturyzacji układu, dodał drugą historię, lub przyniósł skazany nieruchomości do kodu.

Nowa konstrukcja: Jeśli budujesz nowy dom, aby sprzedać, świadectwo zajętości będzie częścią sprzedaży.

Nowy właściciel lub mieszkaniec: Twój obszar może wymagać certyfikatu zajętości dla nowego właściciela domu lub najemcy. Lub możesz być zobowiązany do uzyskania jednego, jeśli sprzedajesz nieruchomości wielorodzinne.

Czy Twoja nieruchomość ma już świadectwo użytkowania?

Certyfikat użytkowania został prawdopodobnie wydany, gdy twój dom został zbudowany; powinieneś być w stanie użyć oryginalnego, gdy sprzedajesz swój dom – chyba że kodeks budowlany się zmienił, dokonałeś znacznych remontów lub nieruchomość została potępiona.

W niektórych gminach, jeśli masz istniejące świadectwo zajętości, nie musisz uzyskać nowego – w granicach rozsądku – i możesz nadal używać tego, który jest w aktach wydziału budowlanego. Jeśli w Twojej gminie jest biuro ewidencji, zadzwoń do nich i zobacz, co już mają.

Gdzie można uzyskać świadectwo użytkowania?

Jeśli rzeczywiście potrzebujesz certyfikatu użytkowania, możesz go uzyskać od lokalnego wydziału zagospodarowania przestrzennego i/lub budynku. Zadzwoń do nich. Wpadnij do nich. Ich zadaniem jest pomóc.

Twoje miasto powinno mieć stronę internetową, na której znajdziesz informacje kontaktowe wydziału budowlanego oraz listę dokumentacji i inspekcji, które będą wymagane. W przeciwnym razie zadzwoń do urzędu miasta lub ratusza, które można łatwo wygooglować. Zapytaj swojego agenta nieruchomości, jeśli nie jesteś pewien, gdzie się udać.

„Aby uzyskać certyfikat użytkowania dla istniejącego domu, możesz ubiegać się o niego w lokalnym wydziale budownictwa. W niektórych przypadkach do złożenia wniosku potrzebny jest zestaw planów architektonicznych” – stwierdza Lackey.

Plany architektoniczne, które pokazują obecny układ nieruchomości, mogą być potrzebne do:

 • Nowo wybudowanego domu, który nie posiada jeszcze świadectwa użytkowania
 • Dom, w którym przeprowadzono rozległe remonty

Zanim uzyskasz certyfikat użytkowania, Twoja nieruchomość musi przejść serię inspekcji.

Co dzieje się podczas inspekcji certificate of occupancy?

Aby uzyskać certyfikat użytkowania profesjonalny inspektor zatrudniony przez Twój lokalny rząd musi odwiedzić Twoją nieruchomość, aby potwierdzić, że Twój dom spełnia lokalne kody budowlane i jest bezpieczny do zamieszkania. Chociaż jest to oficjalna inspekcja, nie należy jej mylić z inspekcją domu, która jest zwykle zlecana przez kredytodawcę kupującego.

„Inspekcja domowa jest inspekcją przed sprzedażą i ma charakter wyłącznie informacyjny. Ten inspektor nie ma jurysdykcyjnych uprawnień do egzekwowania kodu. Inspekcja miejska to inspekcja dozwolonego projektu, a inspektor ma władzę jurysdykcyjną, aby zdać lub nie zdać twojej nieruchomości i wydać polecenia, aby naprawić problemy. To dwa zupełnie różne zwierzęta” – wyjaśnia Perez.

W przypadku inspekcji certyfikatu zajętości, gmina wyśle inspektora, który porówna strukturę z aktualnym kodem budowlanym i sprawdzi, czy nie ma naruszeń. Niektóre elementy inspekcji obejmują:

 • Plumbing
 • Elektryczne
 • Ogólne oblicza budownictwa
 • Systemy bezpieczeństwa pożarowego, jeśli są potrzebne
 • Inne elementy bezpieczeństwa, takie jak to, czy Twoje schody mają dołączoną balustradę

Oto przykład, jak może wyglądać proces inspekcji:

 1. Inspektor z samorządu lokalnego odwiedza Twój dom.
 2. Po zakończeniu inspekcji otrzymasz raport.
 3. Jeśli zdasz, otrzymujesz swój certyfikat i ruszasz do przodu ze sprzedażą lub remontem.
 4. Jeśli nie zdasz, otrzymasz listę problemów, które muszą być naprawione i harmonogram, aby dokonać napraw.
 5. Po zakończeniu napraw, będziesz musiał przejść ponowną inspekcję, zanim będziesz mógł uzyskać certyfikat użytkowania.

Ile kosztuje świadectwo użytkowania i kto za nie płaci?

Zazwyczaj, gdy jeden jest wymagany dla transakcji na rynku nieruchomości, certyfikat of occupancy jest zamawiany i opłacany przez sprzedającego. Ile zapłacisz zależy od tego, gdzie mieszkasz, ale średnia opłata wynosi 250 dolarów. Opłata ta nie obejmuje kosztów inspekcji i wszelkich wymaganych napraw. Możesz negocjować z kupującym, aby podzielić się kosztami napraw.

Jak długo trwa uzyskanie certyfikatu zajętości?

Po tym, jak Twoja nieruchomość przeszła inspekcję, otrzymanie certyfikatu użytkowania może potrwać do tygodnia. Może to też potrwać dłużej w zależności od tego, jak bardzo zajęte jest Twoje lokalne biuro budowlane. Za opłatą można przyspieszyć wydanie świadectwa użytkowania.

Czy jesteś zobowiązany do dokonania napraw wymienionych w inspekcji CO?

Podczas gdy naprawy zalecane przez inspekcję domu pożyczkodawcy mogą być negocjowane, wszelkie naprawy wymagane przez inspekcję CO są obowiązkowe. Kupujący może być skłonny do pomocy w opłaceniu napraw – tak czy inaczej, nie można otrzymać certyfikatu użytkowania lub kontynuować sprzedaży domu, dopóki nie zostaną one wykonane.

„Dolną linią tutaj jest to, że jeśli twoja gmina wymaga certyfikatu zajętości, nie możesz sprzedać, mieszkać w, lub używać nieruchomości, dopóki certyfikat zajętości nie zostanie wydany”, mówi McEwen. Jesteś na łasce urzędników miejskich, w tym inspektora, i musisz dokonać napraw wymaganych do przejścia inspekcji w celu uzyskania certyfikatu użytkowania przed sprzedażą.

Czy można przystąpić do sprzedaży domu bez świadectwa zajętości?

Jeśli lokalne przepisy wymagają, aby mieć świadectwo użytkowania i postępować ze sprzedaży domu bez jednego, możesz zostać ukarany grzywną lub pozwany przez gminę, a firma hipoteczna kupującego może wstrzymać transakcję, ponieważ nieruchomość nie jest uważana za bezpieczną do życia w.

Remodeling? Być może trzeba będzie uzyskać świadectwo użytkowania

Jak stwierdziliśmy wcześniej, to, czy będziesz potrzebował świadectwa zajętości przy sprzedaży domu, zależy od Twojej gminy i zakresu remontów. Zazwyczaj im więcej zmieniasz, tym bardziej prawdopodobne jest, że będziesz go potrzebował. Najlepszym sposobem, aby dowiedzieć się, czy trzeba jeden jest zadzwonić do lokalnego wydziału budownictwa.

„Najprawdopodobniej nie będziesz go potrzebował, jeśli nie zmieniasz klasyfikacji zajętości – jeśli budynek jest używany do prowadzenia działalności gospodarczej lub mieszkalnej – lub kodu budynku, który ma zastosowanie do nieruchomości”, stwierdza McEwen.

Perez mówi, że jego gmina wymaga certyfikatu użytkowania, jeśli nieruchomość nigdy nie była zamieszkana lub mieszkaniec musiał mieszkać gdzie indziej podczas przebudowy domu. To zwykle tylko w przypadku nowego budynku lub intensywnego remodelu, a nie prostego.

„Dla drobnych projektów przebudowy, zwykle dajemy im certyfikat zgodności – pokazując, że przebudowa jest zgodna z kodem – w przeciwieństwie do certyfikatu użytkowania”, wyjaśnia Perez.

Certyfikat użytkowania to bezpieczeństwo i spokój ducha

Certyfikat użytkowania zapewnia, że nieruchomość jest zgodna z kodem i bezpieczna do zamieszkania, chroniąc nowych mieszkańców przed kwestiami bezpieczeństwa. Chroni również sprzedającego, gminę i kredytodawcę przed wszelkimi zobowiązaniami, które mogą powstać.

Przed podjęciem pierwszego kroku aukcji domu, zadzwoń do lokalnego budynku lub biura zagospodarowania przestrzennego, aby zobaczyć, czy trzeba uzyskać lub zaktualizować certyfikat użytkowania. Doświadczony agent nieruchomości może pomóc dowiedzieć się, czy trzeba świadectwo użytkowania, i – jeśli to konieczne – przygotować się do inspekcji i negocjować koszty naprawy z kupującym. HomeLight wolny Agent Match może połączyć się z top agentem na rynku, który jest zaznajomiony z lokalnymi przepisami i wspólnych problemów inspekcji, aby pomóc sprzedaży iść bardziej płynnie.

Header Image Source: (Image by David Mark from Pixabay)