Umowa dożywocia jest ważnym prawnym dokumentem, który określa prawa i obowiązki stron w przypadku śmierci jednej z nich. Jednakże, rodzina ma prawo podważyć umowę dożywocia, jeśli istnieją uzasadnione powody do tego. Istnieją pewne sytuacje, które mogą skłonić rodzinę do działania, takie jak podejrzenia o wykorzystanie,...

ZADZWOŃ